Voorwaarden

01 Onderwerp van de overeenkomst

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en verzending van alle goederen die de klant online, per telefoon, fax, post of e-mail bestelt in onze online winkel op ermantools.com

02 Exclusieve geldigheid van voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. De eigen voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook al hebben we er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen gemaakt.

03 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Klanten kunnen geselecteerde producten toevoegen aan een elektronisch winkelmandje en een bestelling plaatsen. Een bindende bestelling voor de aankoop van de goederen in het winkelmandje kan alleen worden geplaatst als een klant de geldigheid van onze algemene voorwaarden heeft aanvaard door op het bijbehorende selectievakje te klikken en vervolgens op de knop "Nu kopen" te klikken. Klanten kunnen hun bestelgegevens op elk moment bekijken en wijzigen totdat de bestelling is verzonden.

3.2 Nadat een klant een bestelling per e-mail of anderszins via onze website heeft geplaatst, sturen wij een bevestiging per e-mail (ontvangstbevestiging). Het contract tussen de klant en ons begint niet door het plaatsen van een bestelling, noch door de bevestiging van ontvangst van de bestelling, maar door de aanvaarding van de bestelling van de klant door ons. De aanvaarding van de bestelling gebeurt binnen 7 dagen door een afzonderlijke bevestiging per post of e-mail te sturen, of door levering van de bestelde goederen.

04 Verzending

4.1 Wij verzenden onze producten naar klanten vanuit Ierland en kunnen overal ter wereld leveren.

We kunnen geen bestellingen aannemen voor bezorging aan postbussen, hotels en expeditiebedrijven.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit ons magazijn of vanaf een van onze leveranciers. Bij levering aan consumenten dragen wij het risico van verlies of vernietiging van de goederen tot aan de levering.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te doen, tenzij dit voor een klant herkenbaar onaanvaardbaar is. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

4.4 Levering van goederen duurt 3-9 werkdagen (maandag t / m vrijdag exclusief feestdagen), na productie (afhankelijk van het product 2-5 werkdagen). We streven ernaar om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Als we niet volgens planning kunnen leveren, zullen we een klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

05 Behoud van eigendomsrechten en auteursrechten

5.1 Wij behouden ons de eigendom van het gekochte goed voor totdat de prijs van het goed en andere goederen uit dezelfde bestelling volledig is betaald.

06 Betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijzen op onze website zijn inclusief de respectievelijk geldende omzetbelasting, exclusief verzendkosten.

6.2 De koopprijs is verschuldigd vóór levering van de goederen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Bij klantspecifieke bestellingen dient een aanbetaling van 50% van de brutowaarde van het goed te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van onze acceptatie.

6.4 Betaalmethoden

U kunt betalen via:

  • Creditcards en betaalpassen
  • PayPal

Meer informatie over de betalingsmethoden is te vinden hier.

07 Verzend- en retourkosten

7.1 Actuele informatie over verzendkosten kan voor elk product worden opgevraagd. Verzendkosten worden ook apart getoond voordat de bestelling wordt geplaatst. Op maat gemaakte producten die vanwege hun grootte of gewicht niet standaard geleverd kunnen worden, worden geleverd door een transporteur. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte.

7.2 Wij dragen de kosten van retourzending: retourlabel of in bijzondere gevallen ophalen & retourneren wordt op verzoek verzorgd.

08 Compensatie

De klant heeft alleen recht op compensatie met vorderingen die wettelijk zijn vastgesteld of in een gerechtelijke procedure onbetwist zijn. Een retentierecht heeft alleen recht op aanspraken uit dezelfde bestelling.

09 Uitstel van betaling

Als de klant niet op tijd betaalt, wordt een vertragingsrente van 5% toegevoegd aan het respectieve basistarief (in het geval van commerciële zaken is het tarief 8%). Klanten behouden het recht om te bewijzen dat er geen of minder schade is ontstaan.

10 Garantie en aansprakelijkheid

10.1 De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften gebaseerd op de wet 437 e.v. BGB, tenzij hierna anders geregeld.

10.2 Voorbeelden die online worden getoond, geven de producten mogelijk niet echt weer op basis van de kwaliteit, maat en kleur. Vooral bij natuurlijke materialen kunnen er kleine afwijkingen in structuur en kleur zijn. We verbinden ons er daarom toe om alleen de producten van dezelfde soort en kwaliteit te leveren.

10.3 Indien de klant een bedrijf is als bedoeld in § 14 BGB, bedraagt de garantieperiode 1 jaar vanaf de leverdatum. Voor overige consumenten is de wettelijke garantieperiode 2 jaar vanaf de leverdatum.

10.4 Indien zich een defect voordoet binnen de wettelijke garantieperiode, hebben wij het recht om te kiezen of we het artikel repareren of vervangen. Als de reparatie twee keer mislukt of als de vervanging ook defect is, heeft de klant het recht om de koopovereenkomst te annuleren of de aankoopprijs te verlagen. Verdere claims blijven onaangetast.

10.5 Wij zijn aansprakelijk voor persoonlijk letsel (schade aan leven, lichaam en gezondheid) in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wat betreft de eigendom of geldelijke schade die niet aan het goed zelf is toegebracht, zijn wij alleen aansprakelijk voor opzettelijk en grof nalatig gedrag zoals vereist door de wet. In geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor materiële of materiële schade wanneer essentiële plichten (hoofdverplichtingen) van de overeenkomst zijn geschonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die te verwachten is bij het sluiten van het contract. Aansprakelijkheid voor abnormale of onvoorziene schade is in alle gevallen uitgesloten.

10.6 In het geval dat onze aansprakelijkheid zou moeten worden uitgesloten of beperkt, geldt hetzelfde ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van plaatsvervangende agenten of andere personen die aan ErmanTools.com zijn verbonden.

10.7 Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor het leveren van kwaliteitsgarantie, het frauduleus verhullen van een gebrek of de aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet, blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen.

11 Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waarbij de consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie heeft gesloten met een bepaald doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit:

11.1 Herroepingsrecht

Klanten hebben het recht om een contract binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingsperiode duurt 14 dagen en begint wanneer een klant, of een door een klant aangewezen derde, de goederen ontvangt (in geval van levering van meerdere artikelen, begint de periode vanaf de levering van de laatste).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (adres hieronder) in tekstvorm (bijv. Een brief, fax of e-mail) op de hoogte te brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De termijn voor herroeping van het contract wordt geacht in acht te zijn genomen als de kennisgeving van herroeping vóór de deadline wordt verzonden.

Gevolgen van herroeping

Als een klant zich terugtrekt uit het contract, zullen we alle betalingen die van de klant zijn ontvangen, inclusief standaard leveringskosten, binnen 14 dagen na de datum waarop de kennisgeving van annulering is ontvangen, terugbetalen. Voor restituties gebruiken we dezelfde betaalmethode die werd gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij we expliciet anders zijn overeengekomen; de klant zal voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant moet wachten totdat de klantenservice van ErmanTools.com de klant een retouretiket bezorgt dat moet worden gebruikt voor het terugsturen van de goederen naar ErmanTools.com. Zonder het gebruik van het retouretiket nemen wij de kosten van retourzendingen niet voor onze rekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gecommuniceerd met de klantenservice van ErmanTools.com.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat de klant heeft bewezen dat de goederen zijn verzonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De goederen moeten onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de kennisgeving van annulering worden geretourneerd. De deadline is gehaald wanneer de goederen worden verzonden vóór het einde van de periode van 14 dagen.

Wij dragen de kosten van retourzending zoals vermeld, wanneer de klant het meegeleverde retouretiket gebruikt.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard en het functioneren van de goederen vast te stellen.

11.2 Uitsluiting van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in het geval van goederen die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

  • producten worden individueel gemaakt op basis van motieven die door de klant worden verstrekt
  • producten worden op verzoek van de klant in speciale maten of kleuren geleverd
11.3 Aanvullend recht op retour

Naast het herroepingsrecht zoals beschreven in paragraaf 11.1, bieden we onze klanten de mogelijkheid om de goederen met een vertraging van 7 dagen, in totaal 21 dagen, terug te sturen. De deadline is gehaald als de goederen voor het einde van deze periode worden verzonden. De gevolgen beschreven in paragraaf 11.1 zijn van overeenkomstige toepassing. Het recht op retour is niet van toepassing in de gevallen beschreven in 11.2.

11.4 Belangrijke opmerking met betrekking tot retourzendingen: Stuur ons alstublieft geen transportpakketten om onnodige extra kosten te vermijden. Als we volgens de bovenstaande overeenkomst verplicht zijn om de retourkosten te dragen, sturen we je een retouretiket voor de verzending nadat we je annulering hebben ontvangen. Dit is echter geen vereiste voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

12 tegoedbonnen

Vouchers kunnen niet contant worden betaald. Bij herroeping van een bestelling waarbij een tegoedbon is gebruikt, heeft de klant geen recht op uitbetaling in contanten. In plaats daarvan ontvangt de klant nog een tegoedbon met hetzelfde bedrag. Als de bestelwaarde de waarde van de voucher overschrijdt, wordt alleen het verschil terugbetaald. Bij annulering van een aankoop van een (betaalde) cadeaubon zijn deze beperkingen niet van toepassing.

13 Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van de klant, vrijwillig verstrekt via onze website, worden door ons opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het leveren van bestelservices. Voor meer informatie over het omgaan met persoonlijke gegevens, zie onze Privacybeleid.

14 Slotbepalingen

Als de klant een handelaar of een beursgenoteerd bedrijf is, is de bevoegde rechtbank voor de geschillen die voortvloeien uit dit contract Berlijn-Charlottenburg. Mochten enkele bepalingen van onze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van kracht zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het contract. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling. De contracttaal is Duits.