Privacybeleid

Met de volgende gegevens willen wij u inzicht geven in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, gerelateerd aan het gebruik van onze website en het gebruik van onze diensten voor het kopen en verzenden van goederen. We zullen ook uitleggen wat uw rechten zijn met betrekking tot privacy etc. Hoe we omgaan met gegevens en welke gegevens we verwerken, hangt af van de diensten die u van ons gebruikt.

Er wordt verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018 (Europese Richtlijn: 95/46 / EG). In de volgende tekst wordt naar de richtlijn verwezen als AVG.

1. Wat zijn "persoonlijke gegevens"?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over jou als persoon, die te herleiden zijn tot jouw identiteit, zoals jouw naam, adres, telefoonnummer. Informatie, die niet kan worden herleid tot uw identiteit, maakt geen deel uit van Persoonsgegevens.

2. Reikwijdte van gegevensverzameling, verwerking en gebruik

a) Contact per mail of contactformulier

Wanneer u ons een e-mail stuurt, of het contactformulier gebruikt, worden de door u verstrekte gegevens (zoals adres, naam, telefoonnummer) op onze server opgeslagen om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd wanneer het bewaren van de gegevens niet langer nodig is, of de verwerking wordt beperkt wanneer wettelijke opslagvereisten van toepassing zijn.

b) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dus zonder registratie als klant of nieuwsbriefgebruiker, worden gegevens verzameld die van uw browser naar onze server worden verzonden. Wanneer u onze site bezoekt, worden de volgende gegevens verzameld (om technische redenen om u een stabiele en veilige website te bezorgen):

 • - IP adres
 • - Datum en tijd van uw verzoek / bezoek
 • - Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • - Inhoud van uw verzoek (dwz uw verzoek om de site / pagina's te bezoeken)
 • - Toegang tot status / http-status
 • - Verzonden gegevens van en naar onze server
 • - Website waar het verzoek vandaan komt
 • - Browser
 • - Besturingssysteem en versie
 • - Taal en versie van uw browser

c) Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden bij een bezoek aan onze site cookies op uw apparaat opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser gebruikt om reeds bezochte sites te onthouden en om de internetervaring sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie kan op geen enkele manier een programma installeren of uw apparaat met een virus infecteren.

In onze online shop bevatten cookies gegevens over de inhoud van uw winkelmandje (indien aanwezig), deze kunnen bij een volgend bezoek aan onze site worden weergegeven. De reeds bestaande gegevens in de cookie worden gebruikt voor volgende bezoeken, ook wanneer u een bestelling plaatst, zal de cookie de adresgegevens onthouden. Cookies vervallen (dwz worden automatisch verwijderd) na 6 maanden.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Raadpleeg de instructies van uw browser om te zien hoe u dit moet doen. Het niet accepteren van cookies kan ertoe leiden dat de site niet correct werkt op uw apparaat.

d) Registratie

Als u goederen op onze website bestelt, moet u zich registreren. Bij inschrijving vragen wij om: uw naam, achternaam, adresgegevens en een mailadres. De andere gegevens zijn optioneel. De gegevens die we vragen zijn alleen nodig voor en worden alleen gebruikt om je bestelling te verwerken en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling.

e) Nieuwsbrief

Bij het aanvragen van onze nieuwsbrief worden uw naam en mailadres (na uitdrukkelijke toestemming van u) opgeslagen op onze server. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om marketinggerelateerde e-mailberichten (nieuwsbrieven) te verzenden. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

f) Analytisch - Tools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google-Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies: kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en analyse van uw sitegebruik mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden van de browserinvoegtoepassing, zoek naar „Google Analytics Opt Out Browser Add-on“ en installeer.

Episerver

Deze website maakt gebruik van technologie van Episerver Inc., 542 Amherst Street, Route 101A, Nashua, NH 03063, VS (https://www.episerver.com/) voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Met deze gegevens kunnen wij onze website afstemmen op uw interesses en u een persoonlijke service bieden. Dit gebeurt door een analyse van uw gebruikersgedrag op basis van de producten waarvoor u al in onze winkel bent geïnteresseerd. We slaan uw e-mailadres op. Extra persoonlijke gegevens worden hier niet opgeslagen. Gegevens worden niet overgedragen aan derden. Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Als u onze service niet wilt gebruiken voor een website die voor u is gepersonaliseerd, verwijdert u ofwel de cookies die door u zijn opgeslagen na uw bezoek aan onze website, ofwel kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er doorgaans geen cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen.

Facebook sociale plugin

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk www.facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "thumbs up" -teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: http://developers.facebook.com/plugins​Als u een website van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en door hem in de website opgenomen. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom volgens onze kennis: door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins interageert, op de "Vind ik leuk" -knop drukt of een opmerking achterlaat, wordt de bijbehorende informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https: //www.facebook. com / over / privacy / update. Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw ledengegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Conversies bijhouden van Bing-advertenties

Bing Ads Conversion Tracking werkt identiek aan Google Adwords Tracking, er wordt een onschadelijke cookie op uw apparaat geplaatst om bij te houden of u op onze site bent aangekomen door op een Bing-advertentie van Wall-Art te klikken. Deze trackingmethode bevat geen persoonlijke gegevens. Als u niet wilt dat er tracking cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browser zo instellen dat dit niet gebeurt. Houd er rekening mee dat verminderde functionaliteit van de site het gevolg kan zijn van het aanpassen van uw browser.

3. Doel van de verwerking en wettelijke basis

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG).

a) Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG)

De gegevensverwerking vindt plaats om onze contractuele diensten te verlenen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, die op verzoek worden uitgevoerd. Op deze manier gebruiken wij de door u verstrekte gegevens, zoals de naam van het adres en eventuele andere contactgegevens, om de bestelde producten bij u te kunnen leveren en onze dienstverlening bij u af te kunnen rekenen. Het doel van de betreffende maatregel hangt voornamelijk af van de specifieke bestelde dienst. Verdere details over het doel van de gegevensverwerking zijn daarom te vinden in de relevante contractdocumenten en algemene voorwaarden.

b) Als onderdeel van de belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f) AVG)

Naast het gebruik van de feitelijke uitvoering van het contract, kan het nodig zijn om uw gegevens te verwerken voor de bescherming van legitieme belangen van ons of derden. Zo gebruiken we op onze website een aantal analysetools (zie hierboven) om het gebruiksgedrag in onze webshop te onderzoeken en in het belang van onze klanten verder te verbeteren.

 • - Zorgen voor de veiligheid en stabiliteit van ons systeem (zie 3 b hierboven) en c))
 • - Analyse van het gebruik van onze website
c) Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG)

Voor specifieke doeleinden (zoals het versturen van onze nieuwsbrief) hebben we uw toestemming nodig. Verwerking vindt alleen plaats als u deze toestemming uitdrukkelijk heeft verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór ontvangst van de herroeping.

4. Derde partij

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw leveringsgegevens door aan vervoerders die de goederen naar u toe brengen.

5. Overdracht van gegevens naar een derde land

Aan ontvangers die buiten de EU en de EER zijn gevestigd, verstrekken we alleen gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming of voor zover wettelijk vereist.

6. Bewaartermijn en criteria voor het bepalen van de duur

In principe slaan we uw gegevens alleen op zolang de opslag nodig is voor het specifieke doel. U kunt uw gebruikersaccountgegevens op elk moment geheel of gedeeltelijk verwijderen.

 • - Wij verwijderen gegevens van bestellingen na uitvoering van de bestelling en het verstrijken van de wettelijke garantietermijn. Let uiterlijk 3 jaar na uitvoering van de order op:
 • - Bij strijdigheid met commerciële en fiscale bewaarplicht worden gegevens verwijderd.
 • - Gegevens om claims uit de contractuele relatie te bewijzen, moeten binnen de reguliere verjaringstermijn (3 jaar) worden bewaard.

Voor zover een verwijdering volgens de bovenstaande zin niet plaatsvindt, worden de gegevens geblokkeerd voor ander gebruik.

7. Beveiliging van uw gegevens

We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Alle communicatie via onze webformulieren is gecodeerd en daardoor op de best mogelijke manier beschermd tegen onbevoegd uitlezen.

8. Uw privacyrechten

Als "betrokkene" heeft u recht op informatie volgens art. 15 AVG, het recht op correctie volgens art. 16 AVG, het recht op annulering onder art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG, het recht om bezwaar te maken tegen art. 21 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit art. 20 AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om te annuleren, kunnen lokale beperkingen van toepassing zijn. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 77 AVG iV), in ons geval de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie.

9. Verplichting om gegevens te verstrekken

U bent wettelijk niet verplicht om ons gegevens te verstrekken. Als u echter goederen wilt bestellen, zich wilt abonneren op de nieuwsbrief of wilt deelnemen aan promoties, moet u ons de informatie verstrekken die nodig is om onze diensten te verlenen. Zonder deze gegevens is een gebruik van onze diensten niet mogelijk en kunnen wij geen contract met u sluiten.

10. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Een geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering in de zin van art. 22 sectie. 1 en 4 AVG vindt niet plaats.

11. Vertegenwoordiger van privacy en gegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Oudere versies van het privacybeleid zijn op te vragen via bovenstaande. e-mailadres bij ons opvragen.