Tingimused

01 Lepingu objekt

Järgmisi tingimusi kohaldatakse kõigi kaupade müümisel ja saatmisel, mida klient tellib veebis, telefoni, faksi, posti või e-posti teel meie e-poes aadressil ermantools.com.

02 Tingimuste eksklusiivne kehtivus

Meie tingimused ja tingimused kehtivad eranditult. Kliendi enda tingimused ei kehti, isegi kui me pole neile sõnaselgelt vastu olnud.

03 Lepingu sõlmimine

3.1 Kliendid saavad valitud tooteid lisada elektroonilisse ostukorvi ja esitada tellimuse. Siduva tellimuse ostukorvis olevate kaupade ostmiseks saab esitada ainult siis, kui klient on nõustunud meie tingimuste kehtivusega, klõpsates seotud märkeruudul ja seejärel vajutanud nuppu „Osta kohe“. Kliendid saavad oma tellimuse üksikasju igal ajal vaadata ja muuta kuni tellimuse saatmiseni.

3.2 Pärast seda, kui klient on e-posti teel või muul viisil meie veebisaidi kaudu tellimuse esitanud, saadame meili kohta kinnituse (kättesaamise kinnitus). Kliendi ja meie vaheline leping algab mitte tellimuse vormistamisest ega tellimuse kättesaamise kinnitamisest, vaid kliendi tellimuse aktsepteerimisest meie poolt. Tellimus võetakse vastu 7 päeva jooksul, saates eraldi kinnituse posti või e-posti teel või tellitud kauba kohaletoimetamise teel.

04 Saatmine

4.1 Tarnime oma tooteid klientidele Iirimaalt ja saame neid tarnida kõikjal maailmas.

Meil ei ole võimalik tellimusi postkastidesse, hotellidesse ja ekspedeerimisteenustesse tarnida.

4.2 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub tarne meie laost või ühelt meie tarnijalt. Tarbijatele tarnimise korral kanname kauba kaotamise või hävimise riski kuni kohaletoimetamiseni.

4.3 Me jätame endale õiguse teostada osalisi tarneid, välja arvatud juhul, kui see on kliendi jaoks vastuvõetavalt vastuvõetamatu. Sellest ei tulene lisakulusid.

4.4 Kauba kohaletoimetamine võtab pärast tootmist aega 3-9 tööpäeva (esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad) (sõltuvalt tootest 2–5 tööpäeva). Meie eesmärk on tellitud kaubad kohale toimetada võimalikult kiiresti. Kui me ei saa graafiku järgi tarnida, teavitame sellest klienti esimesel võimalusel.

05 Varaliste õiguste ja autoriõiguste säilitamine

5.1 Jätame ostetud kauba omandiõiguse seniks, kuni kauba ja sama tellimuse muude kaupade hind on täielikult tasutud.

06 Maksetingimused

6.1 Kõik meie veebisaidil näidatud hinnad sisaldavad vastavalt kehtivat müügimaksu, saatmiskulud ei sisaldu.

6.2 Ostuhind tuleb tasuda enne kauba kohaletoimetamist, kui pole kokku lepitud teisiti.

6.3 Kohandatud tellimuste korral tuleb sissemakse 50% kauba brutoväärtusest tasuda 14 päeva jooksul alates meie nõusoleku saamisest.

6.4 Makseviisid

Makse saab teha:

  • Krediitkaardid ja deebetkaardid
  • PayPal

Lisateavet makseviiside kohta leiate siin.

07 Saatmis- ja tagastuskulud

7.1 Iga toote kohta saab küsida jooksvat teavet saatmiskulude kohta. Enne tellimuse esitamist näidatakse ka saatmiskulud eraldi. Kohandatud tooted, mida oma suuruse või kaalu tõttu ei saa tavapärase saatmisega tarnida, tarnib kaubavedaja. Kulud võivad varieeruda sõltuvalt suurusest.

7.2 Meie kanname tagasisaatmise kulud: tagastamise etikett või erijuhtudel pakutakse vastutulemise teenust.

08 Nihe

Kliendil on õigus tasaarvestada ainult nõuetega, mis on õiguslikult tõendatud või mida kohtumenetluses ei ole vaieldud. Kinnipidamise õigus on õigus ainult sama korralduse nõuetele.

09 Maksmisega viivitamine

Kui klient jätab tähtaegselt tasumata, lisatakse vastavale baasmäärale viivis 5% (äritegevuse puhul on määr 8%). Klientidel on õigus tõendada, et kahju pole tekkinud või on see väiksem.

10 Garantii ja vastutus

10.1 Garantii suhtes kehtivad seadused, mis põhinevad seadusel 437 jj. BGB, kui edaspidi ei ole reguleeritud teisiti.

10.2 Internetis kuvatud näited ei pruugi tooteid tegelikult kajastada vastavalt kvaliteedile, suurusele ja värvusele. Eriti looduslike materjalide puhul võivad struktuuris ja värvis olla väikesed erinevused. Seepärast kohustume tarnima ainult sama sorti ja kvaliteediga tooteid.

10.3 Kui klient on BGB §-s 14 nimetatud ettevõte, on garantiiaeg 1 aasta alates tarnimise kuupäevast. Teiste tarbijate jaoks on seaduses sätestatud garantiiaeg 2 aastat alates tarnimise kuupäevast.

10.4 Kui defekt ilmneb seadusjärgse garantiiaja jooksul, on meil õigus valida, kas parandame või asendame toote. Kui remont on kaks korda ebaõnnestunud või kui asendamine on samuti puudulik, on kliendil õigus kas ostuleping üles öelda või ostuhinda vähendada. Edasised nõuded jäävad mõjutamata.

10.5 Vastutame kehavigastuste (elu, keha ja tervisekahjustused) eest vastavalt seaduses ette nähtud eeskirjadele. Mis puudutab varalisi või varalisi kahjusid, mis ei tekkinud kaubale endale, siis vastutame ainult seadusega ette nähtud tahtliku ja raske hooletuse eest. Kerge hooletuse korral vastutame varalise või varalise kahju eest ainult siis, kui on rikutud lepingu olulisi kohustusi (põhikohustusi). Vastutus piirdub tüüpilise kahjuga, mida on võimalik lepingu sõlmimisel ette näha. Kõigil juhtudel välistatakse vastutus ebaharilike või ettenägematute kahjude eest.

10.6 Juhul kui meie vastutus peaks olema välistatud või piiratud, kehtib see ka asendusagentide või muude ErmanTools.com-iga seotud isikute isikliku vastutuse kohta.

10.7 Ülaltoodud sätted ei mõjuta kohustuslikke vastutust käsitlevaid sätteid, eriti vastutust kvaliteedigarantii andmise, puuduse petliku varjamise ega tootevastutuse seaduse alusel.

11 Tühistamisõigus

Tarbijatel on õigus tühistamisõigus järgmistel tingimustel, kusjuures tarbija on füüsiline isik, kes on sõlminud õigusliku tehingu kindla eesmärgiga, mida ei saa seostada tema ärilise või iseseisva kutsetegevusega:

11.1 Tühistamisõigus

Klientidel on õigus leping 14 päeva jooksul üles öelda ilma mingeid põhjusi täpsustamata.

Tühistamisperiood kestab 14 päeva ja algab siis, kui klient või kliendi nimetatud kolmas isik saab kauba kätte (mitme kauba kohaletoimetamise korral algab periood viimase tarnimisest).

Tühistamisõiguse kasutamiseks teavitage meid (allolev aadress) tekstivormis (nt kiri, faks või e-post) oma lepingust taganemise otsusest.

Lepingu tühistamise ajavahemik loetakse täidetuks, kui taganemisteade saadetakse enne tähtaega.

Tagasivõtmise tagajärjed

Kui klient lepingust taganeb, tagastame kõik kliendilt saadud maksed, sealhulgas tavalised kättetoimetamiskulud, 14 päeva jooksul alates ülesütlemisavalduse saamise kuupäevast. Tagasimaksete tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutati algses tehingus, kui me ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; kliendilt sellise tagasimakse eest tasu ei võeta.

Klient peab ootama, kuni ErmanTools.com klienditeenindus annab kliendile tagastussildi, mida tuleb kasutada kauba tagasi saatmiseks ErmanTools.com-ile. Me ei kata tagastamiskulusid ilma tagastussildi kasutamiseta, välja arvatud juhul, kui sellest on ErmanTools.com klienditeenindusega selgesõnaliselt kirjalikult teatatud.

Võime tagasimakse kinni pidada seni, kuni oleme kauba kätte saanud või kuni klient on tõendanud, et kaup on lähetatud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Kaup tuleb tagastada viivitamata ja igal juhul 14 päeva jooksul alates tühistamisest teatamisest. Tähtaeg on käes, kui kaubad saadetakse enne 14-päevase perioodi lõppu.

Tagasisaadetise kulud kanname nagu öeldud, kui klient kasutab kaasasolevat tagastussilti.

Tarbija vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb muust käitlemisest kui see, mis on vajalik kauba olemuse ja toimimise kindlakstegemiseks.

11.2 Tühistamisõiguse välistamine

Tühistamisõigus ei kehti kaupade puhul, mis ei ole kokkupandavad ja valmistatud vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele või on selgelt kohandatud kliendi isiklikele vajadustele.

  • tooted on loodud individuaalselt kliendi pakutavate motiivide põhjal
  • tooteid tarnitakse kliendi soovil erisuuruste või värvitoonidega
11.3 Täiendav tagastusõigus

Lisaks punktis 11.1 kirjeldatud tühistamisõigusele pakume oma klientidele kauba tagastamise võimalust täiendava 7 päeva, kokku 21 päeva hilinemisega. Tähtaeg on käes, kui kaubad saadetakse enne selle perioodi lõppu. Vastavalt kohaldatakse punktis 11.1 kirjeldatud tagajärgi. Tagastusõigus ei kehti punktis 11.2 kirjeldatud juhtudel.

11.4 Oluline märkus tagasisaadetiste kohta: Tarbetute lisakulude vältimiseks palun ärge saatke meile ühtegi veopaketti. Kui ülaltoodud lepingu alusel peame kandma tagastuskulud, saadame teile pärast tühistamise saamist saadetise tagastussildi. See ei ole aga tühistamisõiguse tõhusa kasutamise nõue.

12 vautšerit

Vautšereid ei saa maksta sularahas. Vautšerit kasutanud tellimuse tühistamisel ei ole kliendil õigust sularahas välja maksta. Selle asemel saab klient teise sama summaga vautšeri. Kui tellimuse väärtus ületab vautšeri väärtust, tagastatakse ainult vahe. Kinkekaardi ostu tühistamise korral (tasuline) need piirangud ei kehti.

13 Privaatsuspoliitika

Meie veebisaidi kaudu vabatahtlikult edastatud kliendi isikuandmeid säilitame meie ja neid kasutatakse ainult tellimisteenuste pakkumiseks. Lisateavet isikuandmete käitlemise kohta leiate meie lehelt Privaatsuspoliitika.

14 Lõppsätted

Kui klient on kaupmees või avalik-õiguslik ettevõte, on käesolevast lepingust tulenevate vaidluste lahendamise koht Berliin-Charlottenburg. Kui meie tingimuste üksikud sätted ei kehti täielikult või osaliselt, ei mõjuta see ülejäänud lepingu sätete kehtivust. Kehtetu säte asendatakse vastava seadusega. Lepingukeel on saksa keel.